Vi skal nytænke vores service i Danmark - nyt oplevelsesmanifest lanceret

 
 
 
 
Pressemeddelelse 18. maj 2017
 

Toppen af dansk turisme stiller sig nu i spidsen for at for at løfte serviceniveauet i Danmark. Det gør de ved at underskrive et manifest med punkter, som hele service- og turistbranchen kan lade sig inspirere af. Underskrivelsen fandt sted på Bella Sky mandag den 15. maj.

 
manifest
 
 
 
 

Et nyt oplevelsesmanifest med syv punkter, som landets service- og turistbranche kan lade sig inspirere af: Det var, hvad der i dag blev underskrevet mandag d. 15. marts på Bella Sky i København, hvor omkring 50 repræsentanter fra hele turismens værdikæde var samlet til en workshop om, hvordan branchen kan efterleve Oplevelsesmanifestet.

 

Oplevelsesmanifestet er udarbejdet af NICE, et innovationsprojekt, som arbejder for at skabe en national bevægelse, der gør Danmark verdenskendt for god service og mindeværdige oplevelser.

 

Underskrivelsen af manifestet markerer samtidig en milepæl, hvor projektet nu går fra at være et regionalt til et nationalt projekt, hvor Region Syddanmark bliver den første region, der igangsætter projektet uden for Region Hovedstaden.

 

"Oplevelsesmanifestet er et skridt på vejen mod at gøre Danmark verdenskendt for unikke serviceoplevelser. De syv punkter i manifestet giver os en fælles forståelsesramme for, hvad der skal til for at flytte fokus fra levere en ydelse til at skabe mindeværdige oplevelser sammen med vores gæster," siger Karen Brosbøl Wulf, projektleder i NICE.

 

I NICE-projektet arbejder virksomhederne med såkaldte eksperimenter, som tester forskellige metoder for, hvordan serviceoplevelsen kan gøres endnu bedre for gæsterne. Med det nye oplevelsesmanifest er målet at inspirere virksomhederne til at tænke serviceoplevelser på nye måder via cases, nye målemetoder og nye modeller.

 

"Vores ambition med manifestet er, at virksomhederne bruger manifestet som inspiration i arbejdet med at skabe bedre serviceoplevelser sammen med gæsten. Og husker at tænke hele gæstens rejse - og alle dele af organisationen med lige fra kontoreleven til direktøren," siger Karen Brosbøl Wulf.

 

En af de aktører, som støtter op om det nye manifest, er BC Hospitality Group, en af Danmarks største virksomheder inden for hoteller og konferencer:

 

"I kampen om at tiltrække flere turister, må vi sætte fokus på andre konkurrenceparametre end pris og kvalitet. På servicedelen scorer Danmark desværre ofte relativt lavt, så her er der så absolut 'room for improvement'. Service er samtidig et indsatsområde, hvor vi rent faktisk selv kan påvirke niveauet signifikant, og derfor bakker BC Hospitality Group gerne op omkring det nye oplevelsesmanifest," siger Allan L. Agerholm, koncerndirektør i BC Hospitality Group.

 

NICE-projektet blev søsat i 2013 som et led i at styrke vores konkurrenceevne og skabe mere værdi for pengene.

 

Læs mere om NICE-initiativet.

 

Fakta om oplevelsesmanifestet

De syv punkter i Oplevelsesmanifestet er:

 

  1. Oplevelsesfokuseret virksomhedskultur
  2. Autentiske, nysgerrige og passionerede medarbejdere
  3. Nytænkning og co-creation
  4. Ledelsens engagement
  5. Tillid og råderum til medarbejdere
  6. Oplevelser i alle kontaktflader
  7. Kompetente medarbejdere og ledere

 

Læs mere om Oplevelsesmanifestet her

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Pressechef, Anne Marie Barsøe, anba@bchg.dk, mobil: 81884843

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC Hospitality Group

 

BC Hospitality Group | Center Boulevard 5 | DK-2300 Copenhagen S | +45 32 52 88 11